Marija Blūma-Kauliņa

      Esmu   dabas   dziedniecības,   sistēmisko   sakārtojumu,   cilvēku   un   augu   enerģētikas   speciāliste.   Dzīvoju   atbilstoši   dabas   ritmiem   un   savas   dvēseles   ceļam,   kas   reizēm   mani   no   meža izved   pie   cilvēkiem.   Mana   specialitāte   ir   augu   un   cilvēku   smalkās   pasaules   spēku   kārtošana.   Mana   pārliecība   –   redzamā   pasaule   ir   neredzamās   pasaules   atspulgs,   tādēļ,   palīdzot cilvēkiem   un   pasaulei,   es   darbojos   nevis   fiziskā,   bet   enerģiju   un   gara   laukā.   Jau   kopš   bērnības   brīvi   komunicēju   ar   augiem   un   akmeņiem,   kā   arī   ceļoju      iepriekšējās   dzīvēs   un   citos dvēseles plānos. Esmu šamanis kopš dzimšanas, man tuvas šim pasaules skatījumam atbilstošās prakses. Šobrīd    esmu   lektore   Kosmozofijas   mācību   centrā   “Saskarsme”,   kā   arī   darbojos   Sistēmfenomenoloģijas   biedrībā   un   privātpraksē.   Konsultēju   individuāli   un   vadu   Sistēmisko   risinājumu grupu uzstādījumus - enerģētiskas prakses, piemērotas plašam interesentu lokam - Rīgā, Tukumā un Talsu novadā. Viena no manām pamata darbības jomām – zāļu tēju izgatavošana.
LaikaRats
© Laika Rats 2017

Redzamā pasaule

ir neredzamās pasaules atspulgs

Līdzatkarības-cēloņi un iespējas

 16.05., plkst. 20:00

Vebinārs (tiešsaistes nodarbība)

Pamācība, kā pieteikties vebināram
10€
Kā dzīvot, ja mana dzīve bez otra cilvēka nav iedomājama un mana labsajūta ir pilnībā atkarīga no cita cilvēka? Līdzatkarības   ir   saistītās   atkarības,   kas   veidojas   blakus   citam,   no   kaut   kā   vai   no   kāda   atkarīgam   cilvēkam.   Tomēr   to   avots   nav   cits   cilvēks,   bet   paša   dvēseles struktūras traumas, kas dod iespēju pašam sevi darīt veselu un neatkarīgu! Šajā   vebinārā   Marija   stāstīs   par   līdzatkarību   cēloņiem   psiholoģiskā,   enerģētiskā   un   dvēseles   līmenī,   saistībā   ar   cilvēku   veidojošām   sistēmām,   vispirms   jau   dzimtas ietvaros. Uz ko līdzatkarīgajam cilvēkam pašam nav spēka skatīties? Kas notiek ar paša dzīvi, ja to veltām citam cilvēkam? Kas ir noliegtā līdzatkarība? Apskatīsim,   kādas   ir   līdzīgās   un   saistītās   attiecību   struktūras,   kas   līdzinās   līdzatkarībai,   bet   kam   tomēr   ir   cits   pamats.   Līdzatkarība   karmiskajās   attiecībās,   dzimtas vai gara radniecības ietvaros – kā dzīvot tajās, nepazaudējot sevi? Uzzināsiet, kāda ir izeja no līdzatkarīgajām attiecībām, kādas iespējas tā paver? Kā šo destruktīvo situāciju uztvert radoši un kā to pavērst sev par labu?
Apmaksa ar pārskaitījumu