Nodarbību cikls “Dabas maģija

Zināšanas   par   dabas   Spēkiem   –   stihijām,   augiem,   akmeņiem   un   pārējām   dzīvām   būtnēm.   Kā   ar   tiem   sadarboties   enerģētikā   un   informatīvā   līmenī.   Ticējumi   un paražas   -   tradicionālajai   augu   maģijai   ir   racionāls   pamatojums,   un,   izprotot   likumsakarības   dabā,   tradīcijas   var   lietot   radoši   un   mūsdienīgi.   Unikāla   informācija, kā   sadarboties   ar   dabas,   vietu   un   māju   gariem,   kā   veidot   dzīvu   vidi   ap   sevi.   Dažu   šai   jomai   tipisku   augu   sīkāks   enerģētiskais   raksturojums,   sadarbošanās   veidi   ar tiem – lietojot iekšķīgi, apmainoties ar enerģijām, iegūstot informāciju vai saelpojoties pirtī.

Marijas Blūmas-Kauliņas vebināru arhīvs

Ja nevarēji apmeklēt nodarbības tiešsaisti, noskaties vebināra ierakstu sev ērtā laikā.

LaikaRats
© Laika Rats 2017
10.05. Dabas Maģija (Latvijas koku enerģētiskās un maģiskās īpašības) Cena €10.00 07.06. Dabas Maģija (Latvijas koku un zāļu augu enerģētiskās un maģiskās īpašības) Cena €10.00 05.07. Dabas Maģija (Latvijas koku enerģētiskās un maģiskās īpašības) Cena €10.00 03.08. Dabas Maģija (Mūsu dārzos augošo ziedu enerģētiskās un maģiskās īpašības) Cena €10.00 07.09. Dabas Maģija (Dabas gari, rūķi un sēnes) Cena €10.00 11.10. Dabas Stihijas (Izpratne par dabas stihijām un sadarbība ar tām palīdz saprast mūsu pašu dzīves notikumus) Cena €10.00 08.11. Veļu taka (Izpratne par to, kas ir velis un kas – aizgājēja dvēsele, kā tie var palīdzēt mums, palicējiem šai saulē) Cena €10.00
Apmaksa ar pārskaitījumu 10€
Aizpildot maksājuma uzdevuma formu, jānorāda vebināra datums un tēma

Nodarbību cikls “Dvēseles loki

Cilvēka   veselums   ir   ne   tikai   veselība,   bet   arī   sakārtota   enerģētiskā   pasaule,   savākta   vienkopus   izkaisītā   uzmanība   un   dvēseles   daļas,   izlīdzinātas   attiecības dzimtā,   izlīgts   ar   pagātni,   ar   pasauli,   un   atrasts   kontakts   ar   savas   dvēseles   augstāko   būtību.   Mēs   dzīvojam   neparastā   laikā,   kad   informācija,   kas   agrāk   bija pieejama   tikai   atsevišķiem,   īpašiem   cilvēkiem,   kļūst   pieejama   daudziem   cilvēkiem.      Par   dvēseles   struktūru   un   tās   veseļošanu   šajā   laikā   ir   iespēja   uzzināt vebināru ciklā “Dvēseles loki”.
24.05. Dvēseles loki Cena €10.00 28.06. Dzimtas koka zaros  Cena €10.00 26.07. Gara radniecība Cena €10.00 16.08. Karmiskās attiecības  Cena €10.00 20.09. Dvēseles ceļojumi  Cena €10.00 18.10. Manas gaismas un ēnas  Cena €10.00 22.11. Talantu Meistars  Cena €10.00 27.12. Pūra lāde  Cena €10.00 24.01. Dzīves upe  Cena €10.00 22.02. Karmiskās likumsakarības  Cena €10.00 21.03. Karmiskās attiecības  Cena €10.00
Apmaksa ar pārskaitījumu 10€
Aizpildot maksājuma uzdevuma formu, jānorāda vebināra datums un tēma